| |

Ostffyasszonyfai biogáz erőmű akvizíciója

Eredményesen zárult az ostffyasszonyfai biogáz erőmű Voltrack Holding Zrt. általi akvizíciójához vezető tárgyalási folyamat, melynek keretében a cégcsoport portfóliója egy 0.625 MWe kapacitással rendelkező biogáz alapú kiserőművel gazdagodik. A szerződéskötést alapos átvilágítás előzte meg a korábbi tulajdonos, AGRÁR-OFFA Kft. szoros közreműködésével. Erre a kiválóan működő partneri kapcsolatra számítunk az üzemeltetés folyamán is az alapanyagok beszerzésében.
Jelenleg folyik az összevont kiserőművi engedélyek és elosztói szerződések új tulajdonosra történő módosítási folyamata, illetve ezzel párhuzamosan az üzem újraindításához szükséges felújítási és karbantartási munkálatok is elvégzésre kerülnek. Az adásvétel véglegesítéséhez mindeközben a kiserőmű területét érintő telekalakítási folyamatot szükséges még lezárni.
Az üzembe helyezés várható időpontja idén augusztus, így a termelés szeptemberben indulhat el.

Similar Posts