|

Az aFRR kötelezettség megjelenése naperőművek létesítéséhez

Minden május 2. utáni csatlakozási igénybejelentés esetében feltételként szabták meg az ún. aFRR (automatikus utasítású FRR) kiegyenlítő szabályozási kötelezettséget minden időjárásfüggő villamosenergia termelő számára mind a hálózatra, mind saját célra termelő erőművek (visszwattos és visszwatt nélküli is) esetében. A MAVIR Üzemi Szabályzatának (továbbiakban ÜSZ) 28. és 29. számú módosításának 5.1. pontja tartalmazza a bevezetésre kerülő új szabályokat. A 28. számú módosítás értelmében a korlátozás továbbra is érvényben marad, de bizonyos feltételeknek megfelelve mégis lehet naperőműveket építeni. A módosítások meglepték az ipariági szereplőket mivel nem előzte meg egyeztetés a piaci szereplőkkel, ezért széleskörű bizonytalanságot okozott a beruházók körében.

A módosítások alapján minden időjárásfüggő kiserőműnek kiegyenlítőenergia-szabályozási képességekkel kell rendelkeznie és a beépített teljesítmény 30%-nak megfelelő szabályozási tárolókapacitást kell biztosítania.

  • aFRR szabályozási képesség teljesítése: Feltétele a műszaki követelményeknek megfelelve (ÜSZ-ben rögzítve) az aFRR szabályozási képességre vonatkozó akkreditáció megszerzése az üzembe helyezés során. Ebben az esetben a rendszerirányító MAVIR automatikusan lekapcsolhatja a termelőegységet leszabályozás során, illetve az akkreditált egységnek kötelezően részt kell vennie a kiegyenlítő szabályozási piacon. Abban az esetben, ha a termelőegység teljesítménye nem éri el az 5 MW-t (átmeneti időszakban a 3MW-t), akkor szükséges egy aggregátorral leszerződnie.
  • Szabályozási tartalék képzése: Az időjárásfüggő termelő az időjárásfüggő erőműegység névleges teljesítőképessége 30%-ának megfelelő teljesítőképességű, közcélú hálózatra csatlakozó, az ÜSZ szerint időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas újonnan létesített berendezést létesít, és helyez üzembe és aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására akkreditációt szerez az időjárásfüggő erőmű csatlakozásának üzembe helyezését megelőzően. Villamosenergia-tároló formájában biztosított aFRR Berendezés esetén annak az időjárásfüggő erőműegység névleges teljesítőképességére vetítve legalább 0,6 MWh/MW névleges villamosenergia-tárolási kapacitással kell rendelkeznie.
    • Amennyiben az aFRR Berendezés az időjárásfüggő erőművel azonos csatlakozási ponton csatlakozik a közcélú hálózathoz, az aFRR Berendezés akkreditációjának sikeres megszerzéséig a csatlakozási pont kizárólag az aFRR Berendezés akkreditációjának megszerzéséhez szükséges terjedelemben vehető igénybe.
    • Amennyiben az aFRR Berendezés az érintett időjárásfüggő erőmű csatlakozási pontjától eltérő ponton valósul meg, úgy a feltétel teljesítéseként olyan aFRR Berendezés vehető figyelembe, aminek a hálózati csatlakozására vonatkozó igénybejelentése nem korábbi, mint 2022. május 2. és amely berendezés a tulajdonosa/engedélyese – az akkreditációt végző Rendszerirányító megerősítése mellett – szavatolja, hogy az aFRR Berendezés akkreditált szabályozási kapacitásának az érintett időjárásfüggő erőmű teljesítőképessége 30%-ára vonatkoztatott része kizárólag az érintett időjárásfüggő erőmű hálózati csatlakozásának biztosítása érdekében kerül figyelembevételre.

A 29. számú ÜSZ módosítás értelmében a visszwatt-védelemmel termelő naperőmű esetében is kötelező az aFRR szabályozási képesség teljesítése és a szabályozási tartalék képzése is.

Elsőként a villamosenergia-tároló berendezés tűnhet kézenfekvő megoldásnak a feltételek kielégítésére, azonban vannak egyéb alternatívák is, ilyen a VOLTRACK által fejlesztett aFRR képes villamos kazán projekt is, amely teljesít minden jogszabályi kötelezettséget és pénzügyileg is kedvező lehetőséget nyújt az erőművi beruházók számára.

(Szerk.: Azóta módosításra kerültek az alábbi feltételek, erről bővebben ezen a linken.)

Similar Posts