|

Biogáz erőművek a szabályozásban

A Voltrack cégcsoport fő tevékenységi köre az energetikai projektfejlesztés és kiserőművek üzemeltetése. A cégcsoport 2016-ban kezdte működését, először 0,5 MW alatti KÁT-os naperőművekkel, majd biogáz tüzelésű gázmotoros kiserőművek üzemeltetésével kezdett foglalkozni. Jelenleg két biogázüzem van a cégcsoport tulajdonában: a Csongrádon – 1,2 MW – és az Ostffyasszonyfán – 0,6 MW – lévő biogáz erőmű. Ezenkívül fejlesztés alatt áll több 15-20 MW-os napelemes kiserőmű (Királyegyháza, Bonyhád) és több néhány MW-os napelemes erőmű is.

A cégcsoport célja, hogy az aggregátori működés által a biogázüzemek sajátosságait legjobban tudja kihasználni a szabályozási piacon. Jelenleg 5,5 MW-nyi beépített teljesítmény áll rendelkezésre a Voltrack Aggregátor keretein belül. Továbbá, a termelő eszközportfóliót a jövőben további biogázerőművekkel, később villamoskazánokkal egészítenénk ki.

Az aggregátori működés megkezdésének oka, hogy a biogáz tüzelésű gázmotorok a földgáztüzelésű gázmotoroktól eltérően, sajátos működési logika szerint működtethetőek a szabályozási piacon. A biogáz termelődése és a villamosenergia termelés időben elválhat, amit a tárolók (gázsátor) pufferkapacitása tesz lehetővé. Ugyanakkor a tárolókapacitás véges, emiatt kialakulhat olyan helyzet, hogy a tárolókban túl sok gáz gyülemlik fel, ami veszteség az erőműnek, illetve a gáz el is fogyhat, ami a gázmotor részterhelésen járatását/leállását okozza. Ezen okok miatt saját logika mentén kell a biogáz üzemeket vezérelni, ami egy saját szabályozó központ létrehozására ad lehetőséget. A szabályozás alapvetően lefelé irányú. 2023 Q2-ben az órás termék bevezetésével viszont a felfelé irányú szabályozásban való részvétel is a működési logika részét képezi.

Ha biogáz vagy depóniagáz tüzelésű erőművével részt venne a szabályozási piacon keressen bennünket.

Similar Posts