Elszámolás (aFRR cikksorozat #8)

Részleges rendelkezésre álláskor a kiegyenlítő szabályozási kapacitás-díj kizárólag a tényleges rendelkezésre állás arányában, a kiegyenlítő szabályozási energia-díj pedig kizárólag a ténylegesen aktivált kiegyenlítő szabályozási energia mennyiség arányában kerül elszámolásra, „Nem állt rendelkezésre” minősítés esetén sem kiegyenlítő szabályozási kapacitás-díj, sem kiegyenlítő szabályozási energia-díj nem jár.

A MAVIR a megrendelt energia mennyiséget utasított eltérésként veszi figyelembe az érintett mérlegkör kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál. Az utasított eltéréseket a villamosenergia-kereskedő a kiegyenlítő energia elszámoláshoz megkapja, amely így nem számít menetrendtől való eltérésnek, tehát nem kiegyenlítő energiaként van elszámolva.

Az mFRR és RR kiegyenlítő szabályozási kapacitás elszámolására vonatkozó szabályokat a NÜKSZ. 3.1.46. cikke határozza meg.

A MAVIR az mFRR és RR kiegyenlítő szabályozás rendelkezésre állás előzetes mennyiségi elszámolási alapadatait a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja a KSZ vonatkozó melléklete szerint.

A kiegyenlítő szabályozási kapacitás-díj pénzügyi elszámolása a NÜKSZ. 3.1.47. cikke alapján történik.

Az összesített elszámolási időszakra meghatározott kiegyenlítő szabályozási kapacitás-díjat a MAVIR havonta számolja el a piaci szereplőkkel a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatásokra vonatkozóan.

Hibásan teljesít a piaci szereplő, ha a szolgáltatott termék nem felel meg a teljesítéskor a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, például a szolgáltatás nem felel meg a szerződés szerinti gradiens követelményeknek, vagy a szolgáltatás teljesítésére késedelmesen kerül sor. Ilyen esetben a MAVIR jogosult a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére.

A hibás teljesítési kötbér mértéke annak az összegnek a 20%-a, amely összeget a MAVIR szerződésszerű teljesítés esetén fizetett volna a szolgáltatást nyújtónak arra az időszakra, amely időszakra a szolgáltatást nyújtó a szerződés szerint, illetve napi lekötés esetén a lekötött ajánlata szerint nem állt szerződésszerűen rendelkezésre.

Nem teljesítésnek minősül, ha a piaci szereplő az ajánlattételi napon nem, vagy csak részben ad a keretszerződés szerinti mennyiségnek megfelelő ajánlatot, illetve, ha részben vagy egészben nem áll a keretszerződésnek, illetve az elfogadott ajánlatnak megfelelően rendelkezésre. A nem teljesítés időszakára a MAVIR nem teljesítési kötbért érvényesíthet.

Naperőművek aFRR akkreditációjával kapcsolatos aktuális ajánlatainkkal kapcsolatban kérjük keresse Farkas Kolos (farkas.kolos@voltrack.hu) kollégánkat.

Similar Posts