Mi a származási garancia?

Mi is pontosan a származási garancia (Guarantee of Origin [GO])? Röviden, egy zöld energetikai tanúsítvány.

Kicsi bővebben, egy olyan forgalmazható, elektronikus tanúsítvány, amellyel a végső fogyasztó igazolja, hogy az általa fogyasztott energia egy meghatározott részét megújuló energiaforrásokból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből állították elő.

Az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején egyre nagyobb igény keletkezett az energia felhasználók részéről a megújuló energiaforrásból előállított villamosenergia felhasználására. Mivel a hálózatban nem nyomon követhető a megtermelt villamosenergia útja, így egy elektronikus tanúsítványt hoztak létre, mellyel kapcsolatot teremtettek a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek és az erre az energiára igényt tartó végső felhasználók között.

Az EU 2018/2001 (RED II) irányelve alapján, egyedül a származási garanciával igazolhatja a megtermelt energia megújuló energiaforrásból való előállítását az értékesítő a felhasználó részére. Az irányelv alapján a tagállami kijelölt szerv ellenőrzi és jegyzi be, valamint biztosítja a hatósági kontrollt a származási garancia igénylése során. Szintén a RED II irányelv határozza meg, a származási garanciák a határokon átnyúló átruházhatóságát is.

Az AIB (Association of Issuing Bodies) célja, hogy egy egységes, szabványosított rendszert dolgozzon ki Európában, mely lehetővé teszi a származási garanciák átruházását, kereskedelmét a tagországok között. Az AIB által létrehozott Európai Energiatanúsítvány-rendszer (EECS) egy olyan keretrendszer, mely szabályozza az energiatanúsítványok egyedi azonosíthatóságát, kiállítását, eladását.

Az EECS szabályrendszere alapján egy származási garanciának meghatározott adattartalommal kell rendelkeznie. Ilyenek a villamosenergia előállításához felhasznált energiaforrás (pl.: szél, nap, biogáz, stb.), az erőmű adatai, a termelési időszak, támogatásokra vonatkozó adatok.

Magyarországon AIB tagként az ellenőrző szerv szerepét a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) tölti be. A Hivatalnak köszönhetően 2014. január 1-je óta lehetséges a származási garanciák igénylése Magyarországon, és 2022. február 1-el csatlakoztunk a nemzetközi EECS rendszerhez.. Egy darab GO egység 1 MWh megújuló forrásból származó villamosenergia termeléssel egyenértékű. A Hivatal működése biztosítja a származási garanciák bejegyzésének, átruházásának, felhasználásának és törlésének megbízhatóságát, ezzel elkerülve a kettős elszámolást.

Ajánlatunk származási garancia értékesítésére és a vele kapcsolatos ügyintézésre.

Ha erőműve jogosult származási garancia igénylésére és szeretné, hogy megigényeljük és értékesítsük a garanciákat keressen bennünket.

Similar Posts