A származási garancia életútja

Magyarországon AIB tagként az ellenőrző szerv szerepét a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) tölti be. A Hivatalnak köszönhetően 2014. január 1-je óta lehetséges a származási garanciák igénylése Magyarországon. Egy darab GO egység 1 MWh megújuló forrásból származó villamosenergia termeléssel egyenértékű. A Hivatal működése biztosítja a származási garanciák bejegyzésének, átruházásának, felhasználásának és törlésének megbízhatóságát, ezzel elkerülve a kettős elszámolást.

A megújuló energiaforrásból megtermelt villamos energia után származási garancia igényelhető. Ennek első lépése az erőműegység regisztrációja a GO-k nyilvántartására szolgáló Grexel rendszerben. Ennek a regisztrációnak a folyamata 40 nap. A regisztrációhoz az adott erőműegységnek rendelkeznie kell hatályos erőművi engedéllyel, METÁR-határozattal vagy minősítő határozattal (abban az esetben, ha nincs erőművi engedélye, sem METÁR-határozata).

A regisztrációt követően lehetőség van az egy naptári hónapban előállított villamos energia mennyiség bejegyzésére (származási garancia igénylésére). A bejegyzési folyamat 75 nap. A villamos energia előállítása utáni hatodik hónap utolsó napjáig lehetséges a bejegyzést kérelmezni. Vagyis 6 hónapra visszamenőleg igényelhetők származási garanciák az adott erőműegységre. Viszont egy származási garancia élettartama 12 hónap, a villamos energia termelésétől számítva (309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7§ (5)). A bejegyzett származási garanciának tartalmaznia kell a villamos energia előállítására felhasznált energiaforrást és az előállítás kezdetének és befejezésének dátumát; az energiát előállító létesítmény nevét, helyét, típusát és beépített teljesítményét; a beruházási támogatást (abban az esetben, ha a termelési időszakban támogatásban részesült); a létesítmény üzembe helyezési dátumát; a bejegyzés dátumát és országát; valamint a származási garancia egyedi azonosító számát. (309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6.§).

A bejegyzésre kerülő GO-k a Grexel rendszerben található számlára kerülnek átvezetésre a MEKH felől. Ezek a származási garanciák szabadon transzferálhatók más forgalmi számlák között.

A COM (2016) 767 irányelv 19. cikke alapján a tagállamok biztosítják, hogy olyan termelő számára nem állítanak kis származási garanciát, melyek támogatási rendszerből kapnak pénzügyi támogatást. Magyarországon a Kötelező Átvételi Tarifa (KÁT) rendszerben előállított villamosenergia termeléssel kapcsolatos származási garanciára kizárólag a MAVIR jogosult. Ezeket a GO-kat köteles a szervezett villamosenergia piacon értékesíteni, és az ebből szerzett bevételt köteles a KÁT rendszer fenntartására fordítani.

Amikor a villamos energia végső felhasználója igazolni szeretné, hogy az általa felhasznált villamos energia megújuló energiaforrások segítségével lett előállítva, a felhasználó által korábban megvásárolt származási garanciák törlésével tudja ezt megtenni. Miután a MEKH által jóváhagyásra került a törlés, a felhasználó igazolást kap a kezelőrendszerben arról, hogy a felhasználó által kérelmezett időszakban a törlésre került GO-k tulajdonságaiknak megfelelő villamos energiát fogyasztott el (309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7 § (1)). A törlés során a származási garancia kivonásra kerül a forgalomból, ezzel biztosítva, hogy egy származási garancia csak egyszer kerüljön felhasználásra. „A származási garancia felhasználása a felhasználó adott naptári évre vonatkozó villamosenergia-fogyasztására vonatkozóan legkorábban adott év április 1-jén, legkésőbb a következő év március 31-ig lehetséges” (309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7 § (4)).

2022. márciusától lehetőség van Magyarországon a külföldi származási garanciák kereskedelmére is. A MEKH kérelem alapján elismerheti a külföldi származási garanciákat is, melyek olyan országból származnak, melyek tagjai az AIB-nak, illetve az EGT-megállapodásnak is. Az EGT-megállapodás által létrejött egy 31 európai államból álló övezetet, melynek célja, hogy ezek között az országok között a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat folyamatosan és kiegyensúlyozottan erősítse. A Megállapodás alapján biztosított az áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása. Jelenleg 28 uniós tagország, Izland, Norvégia és Liechtenstein szerepel a tagok között.

A származási garanciákkal kapcsolatos ellenőrző szerv szerepét minden országban egy meghatározott hivatal tölti be, így a GO-kat kiállító hatóságok együttműködnek, az AIB Hub-on keresztül.

Mivel minden származási garanciának meghatározott adattartalommal kell rendelkeznie, így a külföldi származási garanciák elismerésének során ezeket az adatokat vizsgálja az ellenőrző hivatal. Egy külföldi GO elismerését a hivatal megtagadhatja, abban az esetben, ha az eljárás során kétségek merülnek fel a GO pontosságát, megbízhatóságát vagy hitelességét illetően. Ebben az esetben a hivatalnak 15 napon belül jelentésben kell értesítenie az energiapolitikáért felelős minisztert, aki jelentésben értesíti az Európai Bizottságot. Ezután a Bizottság hozza meg döntését, hogy jogos-e a külföldi származási garancia bejegyzésének megtagadása.

Ajánlatunk származási garancia értékesítésére és a vele kapcsolatos ügyintézésre.

Ha erőműve jogosult származási garancia igénylésére és szeretné, hogy megigényeljük és értékesítsük a garanciákat keressen bennünket.

Similar Posts