A származási garanciák szervezett piaca

A származási garanciák egyedi számmal vannak azonosítva, ezzel lehetővé téve azt, hogy a bejegyzéstől kezdve, az átruházás után és végül a törlés során is nyomon követhető maradjon. Ez biztosítja, hogy egy származási garancia a nyilvántartásokban csak egyszer kerüljön elszámolásra. A származási garanciák kereskedelme szabadpiacokon folyik, ahol lehetséges a GO-k eladása országhatárokon keresztül is. A származási garanciák nem rendelkeznek fix árakkal, árukat a kereslet és kínálat határozza meg a GO-k attribútumai alapján.

Korábban, a szervezett piacok megjelenése előtt a származási garanciák adás-vétele bilaterálisan (OTC platformon) történt. Az OTC (Over The Counter) piacok legfontosabb jellemzője, hogy nem tőzsdén történik az ügyletkötés.

Magyarországon a származási garanciák szervezett piacát a HUPX alapozta meg. A HUPX Szervezett Származási Garancia Piac szabályzatát a MEKH 2022 áprilisában hagyta jóvá, ami szükséges feltétele volt a tőzsdei kereskedés elindulásának.

A HUPX csoport 2022. június 14-én indította el a szervezett származásigarancia-piacát Magyarországon. Kezdetben egyeladós modellként indult a szervezett piac, melyen egyedüli eladóként a MAVIR volt jelen, míg a vevői oldal nyitva állt az energiakereskedők, a végfelhasználók és más piaci szereplők előtt. Az első megtartott aukción mintegy 680 GWh termeléssel egyenértékű származási garanciát hirdettek meg.

2022. szeptember 20-án elindítottak egy többeladós modellt, ahol a piaci szereplők eladni és venni is képesek. A piac működésének célja, hogy egy anonim, átlátható és diszkriminációtól mentes környezetet biztosítson.

Amiket érdemes tudni az új modellel kapcsolatban (Forrás: Hupx hivatalos honlapja):

  • 5 attribútum alapján történik az ajánlattétel: A termeléshez használt technológia, a termelési hónap, a termelő erőmű kereskedelmi üzemének kezdete, a termelési ország és a támogatás fajtája (amennyiben támogatásban részesült a termelő erőmű).
  • Magyarország és minden más AIB tagország elérhető
  • A főbb elérhető technológiák: biogáz, biomassza, depóniagáz, hulladék, nap-, víz-, szél- és geotermikus energia
  • Az elszámolás és kiegyenlítés a HUPX technikai GO számlákon és a HUPX bankszámlákon keresztül történik
  • Garanciavállalás a leszállítás kapcsán, valamint biztosítékok az eladói és a vevői oldalon
  • Havi rendszerességű aukciók tartása

Általánosságban a havi rendszerességű aukciót minden hónap 15-e utáni első keddjén tartják meg. Az aukciót megelőző héten, hétfőtől péntekig van lehetőség a HUPX és az OTP alszámlákon a biztosítékok elhelyezésére. Az aukció napján a kereskedés 9-14 óra között zajlik. Ebben az időszakban van lehetőség az ajánlatok megtételére, mind a vevői, mind az eladói oldalon. Majd az aukció lezárását követően, még aznap délután 4 óráig megtörténik az eredmények publikálása is.

Ajánlatunk származási garancia értékesítésére és a vele kapcsolatos ügyintézésre.

Ha erőműve jogosult származási garancia igénylésére és szeretné, hogy megigényeljük és értékesítsük a garanciákat keressen bennünket.

Similar Posts